AFA


Qui som i què fem

L’AFA sóm tots els pares, mares, tutors dels alumnes de la Jungfrau i la nostra participació és important per contribuir al bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills. Ens organitzem a través de COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL.

T’estem esperant!!!     PARTICIPA

La quota de l’AFA es reparteix aproximadament així:
Les activitats que gestiona i porta a terme l’AFA són possibles gràcies a la iniciativa, a l’empenta i al desig de millora de les persones que en formen part. Amb la seva dedicació, pràcticament diària durant el curs escolar, i també durant les setmanes d’abans de l’inici del curs i després de la finalització del curs, garanteixen que els nostres nens i nenes puguin gaudir d’entreteniments i elements educatius extraordinaris, i que els pares i mares n’estiguin informats i puguin també accedir a cursos o xerrades formatives i informatives.

Participem amb la FAPAC, FAMPAS Badalona, Badalona es mou, la Diada ensenyament públic.

Hem elaborat un reglament de règim intern i pots consultar els Estatuts aquí, però et resumim les funcions dels membres electes:

Presidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació.
 • Presidir i dirigir els debats.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Tresorer/a:

 • Custòdia i el control dels recursos de l’associació
 • Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Portar un llibre de caixa.
 • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a
 • Ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi

El secretari/ària:

 • Custodiar la documentació de l’associació
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar
 • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Les comissions o grups de treball

 • La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 • La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

La composició de la junta electa actual és:

 • Presidència: Bruna Monfort
 • Vicepresidència: Txell Pujol
 • Secretaria: Laura Tondo
 • Tresoreria: Estel Grífol

 

NOTÍCIES

Com molts de vosaltres ja deveu saber, fa pocs dies ens va deixar la Teresa Duran Marriera, mestra cofundadora de l’escola Jungfrau, a l’edat de 81 anys. La Teresa formava part d’aquell col·lectiu de mestres que, en plena època franquista, lluitaren per democratitzar l’escola i per a la recuperació de la nostra llengua, cultura i identitat.

Les persones que vàrem compartir amb ella la tasca docent i els mateixos valors, hem pensat fer un senzill acte per recordar-la, al que convidem a participar a tothom que se senti cridat a assistir-hi.

L’acte en record de la Teresa es farà a l’escola Jungfrau, el dia 19 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre.

En un moment de l’acte donarem veu a aquelles persones que de forma espontània vulgueu expressar en públic els vostres pensaments i vivències en relació a la Teresa. Us animem a participar-hi.

Després de la votació de les 12 propostes rebudes per al nou logotip de l’AFA, us presentem l’opció guanyadora:

El dia 20 de febrer, es va celebrar la reunió mensual de l’AFA, en què es van tractar diferents temes relacionats amb l’activitat de l’associació. A continuació, es descriuen els més rellevants:

EXTRAESCOLARS:

ENQUESTA:

Àmbit Escola vol fer una enquesta a les famílies i ens l’ha fet arribar per si  volem canviar o afegir alguna cosa. Els demanarem que especifiquin que els resultats es compartiran amb l’AFA.

PALAU DE LA MÚSICA:

Una mare de l’escola (ha engegat un projecte similar en una altra escola) serà la persona que farà les gestions referents a aquesta possible extraescolar.

AJUDANTS D’ÀMBIT:

Hi ha algunes noies menors d’edat que ajuden a les monitores de joc conduït i de Hip Hop. Es parlarà amb en J. Porras per deixar clar que només poden ser-hi com a suport, no per fer substitucions i s’insistirà en que es compleixi la ràtio de monitors titulats.

FAMPAS

FESTA D’EDUCACIÓ PÚBLICA:

Avui, estava programada la primera reunió però no s’hi ha pogut anar perquè coincidia amb la reunió de l’AFA. Es demanarà la informació dels temes parlats i decisions preses.

BADALONA BATEC:

Ara, es duu a terme una segona fase que tindrà un petit cost i estarà obert a més escoles que es podran reagrupar per zones.

 FESTES

CARNESTOLTES:

Tot i el fred, va haver-hi força participació i, apart de cobrir les despeses, van aconseguir beneficis. L’empresa d’animació que es va contractar no anava especialment vestida per una festa infantil tot i que se’ls va remarcar que així fos.

Organitzar les festes implica molta feina i temps però al final sembla que només arriben les queixes i crítiques, i no les valoracions positives ni l’agraïment per la feina feta.

JUNGFRAFESTA:

Serà el 22 abril amb la temàtica de Sant Jordi. Hi haurà dos grans tallers amb roses i punts de llibre que comptaran amb l’ajuda dels alumnes de sisè. Es volen llogar 10 jocs gegants de fusta i fomentar el joc tradicional.

FESTA FI DE CURS:

La proposta és combinar aquesta festa amb la d’extraescolars. Dissabte 9 juny, a la tarda, muntar inflables. Després, fer les exhibicions de Hip Hop i patinatge per acabar enllaçant-ho amb unes food truck i un espectacle de llum, a més d’un inflable lliscant d’aigua per acabar la festa.  El diumenge al matí es farien la resta d’exhibicions d’extraescolars.

MENJADOR

Demanen que qualsevol idea per millorar el servei o comentari sobre el funcionament o sobre el menú s’enviï per email a la comissió. Tenen previst parlar amb la Montse Fradera perquè han detectat que a vegades, quan els grans mengen peix, als més petits els donen barretes de peix i, d’altres vegades, se’ls acaba el menjar que estava previst i han de cuinar aliments diferents als que apareixen al menú preparat per la dietista.

Aquesta setmana, dues nenes celíaques han patit una intoxicació i, de moment, no se sap què ho ha provocat ja que el menú d’aquell dia en concret no duia gluten. Una mostra del menjar s’ha fet analitzar per un laboratori privat.

FORMACIÓ DE PARES

Comença el cicle de xerrades del projecte “Et veig”. Demà, 21 de febrer, es parlarà sobre com fomentar l’autoestima, l’ 1 de març sobre la sexualitat infantil i el 14 de març es parlarà de les pors.

PATIS

Es va contactar amb l’empresa Milanta per tal de millorar els patis de l’escola. Ara, ens han fet arribar un avantprojecte.

BADIU:  es podria aprofitar amb petits grups d’alumnes i jocs tipus Playmobil.

HORT:  proposen posar-hi una bassa o un estany amb un ecosistema sostenible, així com un joc de transvasament d’aigua.

PATI DELS PETITS: consideren que està força bé i mantindrien els tobogans, però proposen afegir-hi una muntanya de terra, posar travesses i una zona de joc simbòlic.

PATI DELS GRANS: a la banda de l’edifici, es voldria aixecar el paviment per fer-hi un sorral. A l’altre costat tallarien les reixes per la part de dalt i es doblegarien per crear unes pèrgoles, al terra es posarien unes jardineres amb enfiladisses. A les grades, s’hi podrien afegir travesses de fusta per fer més fàcil pujar i baixar.

ROBATORI

El dilluns a primera hora es van trobar la porta corredissa de ferro, la porta de reixa i la porta de vidre obertes. L’alarma va estar connectada tot el cap de setmana, pel que es pensa que el robatori va tenir lloc divendres tarda / vespre. La porta de l’AFA també estava oberta i l’armari on es guarden les caixes amb l’efectiu regirat. S’ha posta una denúncia als Mossos d’Esquadra perquè ho investiguin. S’ha decidit posar una caixa forta i establir una quantitat màxima de diners per tenir al despatx en efectiu. Per una altra banda, ja no es podran pagar en efectiu ni extraescolars ni qüotes de l’AFA.

CASALS

Hi haurà casal de Setmana Santa. S’intentarà que es faci a la Jungfrau però dependrà dels inscrits. Si no, serà a l’Artur Martorell.

 

Us informem que, properament, es faran a l’escola les proves d’avaluació diagnòstica de 3r (entre els dies 5 i 16 de març de 2018) i les proves d’avaluació de competències de 6è (els dies 8, 9 i 10 de maig) que marca la LOMCE.

Com ja us vam comentar fa un any, segons la Generalitat de Catalunya, l’avaluació diagnòstica té caràcter orientador i formatiu per als centres i no determina l’expedient acadèmic individual de l’alumnat. Avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs d’educació primària.

Els resultats de la prova, conjuntament amb altres indicadors, tenen l’objectiu d’ajudar els centres a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per assolir les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.

La prova d’avaluació externa a l’alumnat de 6è es basa en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en la decisió de passar a l’ESO.

La FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), conjuntament amb la XEI (Xarxa d’Escoles Insubmises), està en contra de la LOMCE i, per tant, de l’aplicació d’aquestes proves. L’associació considera que es tracta d’una llei elaborada sense consens, sense possibilitat de diàleg i sobre una base clarament ideològica.

La FaPaC argumenta que són un instrument per consolidar una educació basada en la competició que obre la porta a la seva privatització i mercantilització a través de rànquings entre escoles i exigeix al govern i al Departament d’Ensenyament un projecte global d’avaluació educativa realitzat des d’un enfocament veritablement pedagògic i inclusiu.

L’organització creu que la llei no concilia la qualitat amb l’equitat i que planteja una estructura educativa amb opcions progressivament divergents cap a les quals es deriva els alumnes en funció de la seva fortalesa i rendiment. La LOMCE no considera obligatories les proves però el departament sí. Per tot això, FaPaC i XEI donen suport a les famílies que vulguin objectar. Han elaborat documentació informativa i una instància per objectar. Podeu trobar més informació aquí o preguntar-nos a l’AFA.

L’escola Jungfrau ens transmet que les proves de primària no són selectives i els seus resultats no es fan públics en cap cas. També, asseguren que no han de suposar estrès per a l’alumne ni per al professorat.

Per l’equip docent de la Jungfrau, les proves són l’eina que els aporta la informació necessària per poder fer una reflexió interna i conèixer els aspectes que cal reforçar. Pel què fa a les de 6è, les concep com a un bon indicador perquè els instituts puguin crear grups heterogenis que afavoreixin l’aprenentatge del conjunt del grup classe. També, creu que no és sobrer que els nens coneguin situacions similars a les que es trobaran en un futur amb la finalitat que les puguin viure sense estrès.